Uppvakna II, del av utställningen Lodad blick, 2023