En början och ett slut, del av utställningen Lodad blick, 2023