Tät strävan, del av utställningen Vitala delar, 2018