Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Andetag och Fotfäste, Citybanan, Karin Törnell - Offentliga uppdrag

Andetag och Fotfäste, Citybanan

Station City, Norra Mellanplanet, Stockholm
2017, uppdragsgivare: Trafikverket
corian, strån i laminerat glas, granitkeramik

Vid Station City kommer tusentals resande att passera dagligen, alltid på väg någon annanstans. Vardagens liv pulserar, året om.Till denna starka puls försöker jag hitta en kompletterande ton som talar till det mänskliga hos flödet av individer, till allas vår närvaro här och nu. Platsen ska tydligt kännas i kroppen och öppna upp för individuella förnimmelser och reflektioner. Tonen ska ge en känsla av att på något sätt vara sedd, mitt i detta vibrerande myller.
Två motsatta väggar täcks av glaspaneler, belysta bakifrån. Tiotusentals handmålade strån är lagda i lager mellan glasskivor, som sedan laminerats till stora paneler. Inget strå är det andra likt. Verket, kallat Andetag, bildar ett långt mönster som skapar djup och en känsla av tidlös fortsättning. Mellan väggarna, mitt i rummet och flödet, placeras skulpturen Fotfäste, i vit Corian. Långt nere i berget möts man av denna lugna och kroppsliga form, som stilla utstrålar att utan vila och tyngd blåser vi bort. Den uppmuntrar till beröring och användning. De båda verken samspelar och skapar tillsammans ett rum av koncentration och förankring.
Vid rulltrapporna upp till blå linjens tunnelbana är det inritade materialet på väggarna justerat. De genomgående stora granitkeramikplattorna blir här småskaliga och ligger i en låg relief. De bildar en naturlig och omsorgsfull övergång mellan två världar, tunnelbanans blå linje och Citybanan.