Biografi

Konstnären och skulptören Karin Törnell utforskar på djupet erfarenhetens och kroppens koppling till form och materialitet. Med en tydlig direkthet når hon fram till svårfångade mänskliga förnimmelser. Ugnsgjutet glas är ett återkommande och ofta bärande element i de ateljébaserade verken, som visas på utställningar i Sverige och utomlands. Parallellt arbetar hon storskaligt med offentlig gestaltning, de senaste för Citybanan i Stockholm och för EU domstolen i Luxemburg.

Karin understryker ofta att tid är en av de viktigaste komponenterna i arbetet. Teknik är tidskrävande, men den konstnärliga processen kräver just tid för att ge uttrycket den självklarhet och bärande tyngd hon eftersträvar. Det ständigt undersökande arbetet sker i egen ateljé i Stockholm, platsen där idéer utvecklas och en stor del av verken även produceras. Största delen av arbetet med glas sker för egen hand, men för verk där utrustning och teknik i Sverige inte räcker till finns ett samarbete med Tjeckien. Hennes arbete har visats i en rad separatutställningar, senaste på Galerie NeC i Paris 2014 och Galleri Glas i Stockholm 2018. Varje utställning består av en specifik rumslighet, ett slags samlingsverk i sig, bestående av tydliga självständiga delar.

Karins första offentliga verk genomfördes redan 1996 då hon som student vann en uppdragstävling på Konstfack för Garnisonen på Karlavägen i Stockholm. I de storskaliga projekten varierar teknik och material stort beroende på plats och förutsättning. På Station City, Citybanan 2017, är den monumentala skulpturen ”Fotfäste” byggd i Corian, och väggarna ”Andetag” består av flera lager laminerat planglas med tusentals strån emellan.

”Genom ett arbete som får ta tid processar jag vardagens djupgående och påtagliga liv. Det personligt existentiella blir i omvandling till form allmängiltigt och rör vid de mänskliga eviga grundvillkoren.
Essensen ligger i verken, i dess påverkan på betraktarens kropp, blick och tanke”

Karin har en MFA från Konstfack, Stockholm med påbyggnadstudie på CCA, San Fransisco.
Hon är representerad på Nationalmuseum och Röhsska museet.
2014 erhöll hon Konstnärsnämndens långa arbetsstipendium  (5+5 år).

Länk-text av Magnus Florin