”Vid första anblicken av Karin Törnells skulpturer - häpnad! Det här har jag inte sett förut! Vad är det? Det finns en stillhet och ett lugn i dem, och ändå söker min tolkning det ovanliga. ..Men efter den första anblicken uppstår en annorlunda och motsatt förnimmelse - känslan av igenkännande. Det här har jag en gång sett, men glömt! Och det är en igenkänning av ett särskilt slag - bekantskap med det frånvända, släktskap med det främmande.
Karin Törnell har en förmåga att gestalta det mest primära och basala - det som tycks paradoxalt, men som utgör just sådana inre motstridigheter som bildar en tillvaro.”
Magnus Florin, författare, dramaturg och kulturskribent  Katalog Konst-ig bokhandel

Karin Törnells uttryck är exakt och precist, med en ytbearbetning utan dess like. Materialet är främst formgjutet glas vilket inte alltid är uppenbart, hon excellerar i sina konstnärliga metoder. Man är inte van att se glas på det här viset..
Vid en första anblick när man kommer in i utställningen kan det kännas gravallvarligt, nästan ceremoniellt, men efter en stund går det att upptäcka både humor och erotik.
Klart är att Karin Törnell intresserar sig för
liv i genuin och ursprunglig bemärkelse."
Anna T Wolgers  OmKonst

 

Biografi

Karin Törnells utforskning av den sinnliga erfarenhetens och den fysiska kroppens koppling till form och materialitet är djupgående. Med en tydlig direkthet närmar hon sig allmänna, men också svårfångade förnimmelser av den mänskliga existensen. Ugnsgjutet glas är ett återkommande bärande element i skulpturerna, vid sidan av material som sten, metall, trä och textil. I hennes separatutställningar är rumsligheten central, en vibrerande värld skapas. Parallellt arbetar hon storskaligt med offentlig gestaltning, som i Citybanan i Stockholm och EU domstolen i Luxemburg.

Majoriteten av verken i glas tillverkas för hand, i egen ateljé och verkstad. När utrustning inte räcker till finns ett samarbete med en större verkstad i Tjeckien. Hennes arbete har visats i en rad separatutställningar, senaste på Galerie NeC i Paris 2021 och på Berg Gallery i Stockholm 2023.

I de storskaliga offentliga projekten varierar teknik och material stort beroende på plats och förutsättning. På Station City, Citybanan i Stockholm, är den monumentala skulpturen ”Fotfäste” byggd i Corian. De omgivande väggpanelerna ”Andetag” består av flera lager laminerat planglas med tiotusentals inkapslade strån.

Karin har en MFA från Konstfack, Stockholm med påbyggnadstudie på CCA, San Fransisco. Hon är representerad på Nationalmuseum och Röhsska museet. 2014 erhöll hon Konstnärsnämndens långa arbetsstipendium  (5+5 år).

”Genom ett arbete som får ta tid, bearbetar jag den djupa påtagligheten i att vara människa.
Essensen ligger i verken, i dess påverkan på betraktarens kropp, blick och tanke”
Karin Törnell