Ovan ytan, Uppvakna II, Kläpp, del av utställningen Lodad blick, 2023