Jag kallar det allt, del av utställningen Vitala delar, 2018