Kärna-Nedslag, Ark, del av utställningen Lodad blick, 2023